Maintenance - BMW

รถยนต์ของคุณ จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ บำรุงรักษา เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณจะออกเดินทางไกล การตรวจเช็คสภาพของรถอยู่เป็นประจำ จะช่วยให้ชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก มีความปลอดภัย ช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้ไปได้อย่างยาวนาน

คนต้องได้รับการดูแล รถยนต์เองก็ต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน

น้ำมันเชื้อเพลิง

โดยมาตราวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัด ของรถยนต์ส่วนใหญ่ จะยังคงมีนํ้ามันเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่ในถัง ถึงแม้มาตรจะแสดงว่านํ้ามันจะหมดถังแล้วก็ตาม พยายามอย่าใช้นํ้ามันในส่วนนี้ เพราะเอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น คุณควรเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนจะถึงขีดนี้ ไม่อย่างนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงจากก้นถังจะถูกดูดไปใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น

มันมีหน้าที่หล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยคุณจำเป็นต้องรักษาระดับนํ้ามันหล่อลื่น ให้ตรงกับผู้ผลิตรถยนต์กำหนดมา ให้ตรวจสอบก้านวัดระดับนํ้ามันหล่อลื่นเป็นประจำ พยายามเติมเติมน้ำมันให้เต็มถึงขีดกำหนดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจะเดินทางไกล ตามปกติทั่วไปแล้วก้านวัดจะมีขีด จำนวน 2 ขีด คือ ขีดบนกับขีดล่าง ระดับนํ้ามันหล่อลื่นควรอยู่ใกล้กับขีดบน แต่อย่างไรก็ตาม นํ้ามันหล่อลื่นสามารถก่ออันตรายให้แก่ผิวหนังของคุณ เพราะฉะนั้น คุณจึงควรรีบล้างมือทันทีเมื่อสัมผัสกับนํ้ามันหล่อลื่น เก็บไว้ห่างไกล เด็ก , สัตว์เลี้ยง รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีสายตาฝ้าฟาง

เบรก

เบรกเป็นปัจจัยมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่สร้างความความปลอดภัยในการขับขี่ สำหรับในการใช้งาน ถ้าคุณรู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่ต่างจากเดิม เช่น เบรกหยุ่นตัวหรือหย่อน ในขณะเหยียบ คุณควรให้ช่างตรวจสอบทันทีที่ทำได้ คุณไม่ควรละเลยและควรทดสอบเบรกทุกวัน จากการเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ถ้าเบรกมีเสียงดังหรือรถยนต์ปัดไปด้านใดด้านหนึ่งเมื่อเบรก คุณควรรีบปรึกษากับช่างผู้ชำนาญทันที และตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกอย่างเป็นประจำ

เบรก ABS

ถ้ารถยนต์ของคุณมีเบรก ABS ก็จะเกิดไฟเตือนจากระบบเช่นเดียวกัน ถ้าไฟเตือนปรากฏให้เห็นถึงปัญหา คุณควรนำรถยนต์เข้าศูนย์ตรวจสอบทันที นอกจากนี้ถ้าคุณกำลังขับขี่อยู่บนทางด่วน และรู้สึกว่าเบรกมีปัญหา ให้พยายามออกจากทางด่วนในทางออกที่ใกล้ที่สุด พร้อมขับขี่อย่างระวังไปยังอู่ซ่อม

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่บางประเภทไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนัก เพราะเป็นแบบปิดผนึก หากแต่การรักษา คือ คุณต้องตรวจสอบการยึดสายไฟที่ขั้วแบตเตอรี่ต้องมีความแน่นหนาเพียงพอ สะอาด ตามด้วยการทาด้วยจาระบีบางๆ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาก็จะต้องตรวจสอบระดับของเหลวเสมอ คือ ต้องมีระดับสูงเพียงพอ ต้องท่วมแผ่นธาตุ ถ้าพบว่าต่ำลง ควรเติมด้วยนํ้ากลั่น ที่เป็นนํ้าสะอาด อย่าเติมมากเกินไปจนล้นออกมา

Care BMW

One thought on “การดูแลและการบำรุงรักษา

  1. ผมว่าระบบพลังงานไฟฟ้าก็ดีนะครับ แต่ส่วนตัวแล้ว ผมชอบ บาคาร่า มากกว่า อาจจะเป็นเพราะยังไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการในเรื่องของยานยนต์ แต่คิดว่าแต่ไปน่าจะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบแน่นอน

Comments are closed.