การดูแลและการบำรุงรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา

รถยนต์ของคุณ จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ บำรุงรักษา เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณจะออกเดินทางไกล การตรวจเช็คสภาพของรถอยู่เป็นประจำ จะช่วยให้ชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก มีความปลอดภัย ช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้ไปได้อย่างยาวนาน คนต้องได้รับการดูแล รถยนต์เองก็ต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน น้ำมันเชื้อเพลิง โดยมาตราวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัด ของรถยนต์ส่วนใหญ่ จะยังคงมีนํ้ามันเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่ในถัง ถึงแม้มาตรจะแสดงว่านํ้ามันจะหมดถังแล้วก็ตาม พยายามอย่าใช้นํ้ามันในส่วนนี้ เพราะเอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น คุณควรเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนจะถึงขีดนี้ ไม่อย่างนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงจากก้นถังจะถูกดูดไปใช้งาน น้ำมันหล่อลื่น มันมีหน้าที่หล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยคุณจำเป็นต้องรักษาระดับนํ้ามันหล่อลื่น ให้ตรงกับผู้ผลิตรถยนต์กำหนดมา ให้ตรวจสอบก้านวัดระดับนํ้ามันหล่อลื่นเป็นประจำ พยายามเติมเติมน้ำมันให้เต็มถึงขีดกำหนดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจะเดินทางไกล ตามปกติทั่วไปแล้วก้านวัดจะมีขีด จำนวน 2 ขีด คือ ขีดบนกับขีดล่าง ระดับนํ้ามันหล่อลื่นควรอยู่ใกล้กับขีดบน แต่อย่างไรก็ตาม นํ้ามันหล่อลื่นสามารถก่ออันตรายให้แก่ผิวหนังของคุณ เพราะฉะนั้น คุณจึงควรรีบล้างมือทันทีเมื่อสัมผัสกับนํ้ามันหล่อลื่น เก็บไว้ห่างไกล เด็ก , สัตว์เลี้ยง รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีสายตาฝ้าฟาง เบรก เบรกเป็นปัจจัยมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่สร้างความความปลอดภัยในการขับขี่ สำหรับในการใช้งาน ถ้าคุณรู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่ต่างจากเดิม เช่น เบรกหยุ่นตัวหรือหย่อน ในขณะเหยียบ […]