เราจะสร้างสรรค์พาหนะที่ดีที่สุดและล้ำสมัยที่สุดให้ใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพื่อให้มนุษย์ได้สัมผัสกับยนตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง BMW ทางเรายินดีที่จะผลิตจิตนาการให้กลายเป็นจริงเพื่อการใช้สร้อยได้อย่างภาคภูมิและสมสมรรถนะ